(vía crispas)


(vía shiberet)(vía crispas)(vía pablets)(vía shiberet)

(vía shiberet)


(vía shiberet)


(vía shiberet)


What joy, what a riot, another dog pilot.
Ancient spanish proverb (via paharou)

(vía shiberet)